Chính Sách Bảo Mật

Với việc sử dụng các thông tin, dịch vụ, sản phẩm trên website Bepcuami.com, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn các quy định sử dụng website dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng website dưới đây trước khi quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi.

Bepcuami.com không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên website này. Định kỳ Bepcuami.com sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên website này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, Bepcuami.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm mang lại do việc sử dụng thông tin từ website này, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin.

Trang web của Bepcuami.com bao gồm các đường liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Bepcuami.com hoặc chứa các thông tin do các bên thứ ba cung cấp. Do vậy, Bepcuami.com không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin trích dẫn và các nội dung, quyền riêng tư, tính bảo mật của các trang web liên kết đến cũng như các thiệt hại nếu có khi bạn truy nhập, sử dụng các trang web đó.